6238/UBND-TD1
Chi tiết văn bản
6238/UBND-TD1
V/v kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài
Ngày ban hành 07/08/2023
Người ký Lê Văn Thanh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước