2695/UBND-VX1
Chi tiết văn bản
2695/UBND-VX1
thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt
Ngày ban hành 17/04/2023
Người ký Vũ Việt Văn
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước