7308/UBND-NC1
Chi tiết văn bản
7308/UBND-NC1
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 56/2023/NĐ-CP
Ngày ban hành 12/09/2023
Người ký Vũ Chí Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước