6031/UBND-TH2
Chi tiết văn bản
6031/UBND-TH2
V/v thực hiện Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tăng cường tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (giảm nghèo về thông tin) và đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
Ngày ban hành 01/08/2023
Người ký Tạ Đức Đại
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước