3706/UBND-CN2
Chi tiết văn bản
3706/UBND-CN2
V/v đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong mùa khô và năm 2023
Ngày ban hành 22/05/2023
Người ký Lê Văn Thanh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước