6102/UBND-KT5
Chi tiết văn bản
6102/UBND-KT5
V/v triển khai thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã
Ngày ban hành 02/08/2023
Người ký Tạ Đức Đại
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước