197/KH-UBND
Chi tiết văn bản
197/KH-UBND
KẾ HOẠCH Tăng cường đấu tranh phòng, chống mua bán người và triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người”, “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2023
Ngày ban hành 12/07/2023
Người ký Vũ Chí Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước