4357/UBND-VX1
Chi tiết văn bản
4357/UBND-VX1
Tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
Ngày ban hành 09/06/2023
Người ký Nguyễn Văn Khước
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước