12/CT-UBND
Chi tiết văn bản
12/CT-UBND
Về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Ngày ban hành 01/06/2023
Người ký Lê Duy Thành
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước