7489/UBND-NC1
Chi tiết văn bản
7489/UBND-NC1
V/v thực hiện Công điện số 825/CĐ-TTg, ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
Ngày ban hành 15/09/2023
Người ký Lê Duy Thành
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước