21/CT-UBND
Chi tiết văn bản
21/CT-UBND
CHỈ THỊ Về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024
Ngày ban hành 03/10/2023
Người ký Lê Duy Thành
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước