2/CĐ-CT
Chi tiết văn bản
2/CĐ-CT
Công điện về việc tập trung ứng phó với bão số 1 năm 2023 (bão TALIM)
Ngày ban hành 16/07/2023
Người ký Lê Duy Thành
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Phân loại
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước