2993/UBND-VX4
Chi tiết văn bản
2993/UBND-VX4
V/v tăng cường công tác phòng, chống, đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 24/04/2023
Người ký Nguyễn Tiến Hạnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước