17/CT-UBND
Chi tiết văn bản
17/CT-UBND
Về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc
Ngày ban hành 15/06/2023
Người ký Vũ Chí Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước