5615/UBND-CN3
Chi tiết văn bản
5615/UBND-CN3
Tăng cường công tác quản lý chất lượng xây dựng công trình đảm bảo an toàn, bền vững
Ngày ban hành 18/07/2023
Người ký Vũ Chí Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước