7663/UBND-VX1
Chi tiết văn bản
7663/UBND-VX1
V/v tăng cường công tác tiêm chủng mở rộng và bảo đảm an toàn tiêm chủng trên địa bàn tỉnh.
Ngày ban hành 22/09/2023
Người ký Nguyễn Văn Khước
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước